MAM Cargo uzyskuje uprawnienia do organizacji przewozu artykułów niebezpiecznych w transporcie lotniczym - Dangerous Goods, potwierdzone certyfikatem. Uprawnienia są ważne przez dwa lata. 

 

MAM Cargo receives Dangerous Goods Certificate which allow us to organize air transportation of hazardous materials. It is valid for 2 years, and after must be renewed.