MAM Cargo uzyskuje uprawnienia do organizacji przewozu artykułów niebezpiecznych w transporcie lotniczym - Dangerous Goods, potwierdzone certyfikatem. Uprawnienia są ważne przez dwa lata.