MASZ PYTANIA?

 MAM Cargo Sp. z o.o. Sp. k.

Biuro w Warszawie (WAW) – Pion Handlowy, Pion Operacyjny

ul. Elektoralna 13 lok. 119
00-137 Warszawa

Poniedziałek - Piątek : 9.00-17.00

Biuro w Siemianowicach Śląskich (KTW) – Pion Administracyjny

ul. Ks. Jana Kapicy 9
41-100  Siemianowice Śląskie

Siedziba spółki: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Ks. Jana Kapicy 9; Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000430433, Regon: 243023145, NIP: 6272733145, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł wpłacony w całości.